Dekor   Et middelaldermaleri blir til - Rekonstruksjon av Olavsfrontalet fra 1300-tallet
 
Olavsfrontalet Panelet Motivene Metaller og pigmenter Maleren i arbeid Resultatet Vil du vite mer?
 

Norsk institutt for kultur-
minneforskning, NIKU
er et nasjonalt og inter-
nasjonalt
kompetanse-
senter innen kultur-
minneforskning og har
som oppgave å drive
anvendt forskning og
utvikling samt forsk-
nings basert oppdrags-
virksomhet innen kultur-
minnevernet.

 
 
 
 
 

I anledning Islands 1000 års jubileum for kristningen ga Norge en kopi av Haltdalen stavkirke til Island som folkegave i 2000. Denne ble reist ved innseilingen til Heimaey, like ved kanten av lavaen fra vulkanutbruddet i 1973.

I tillegg til kopien av stavkirken omfattet gaven en rekonstruksjon av Olavsfrontalet, som er et av de mest betydelige bevarte kunstverk fra høymiddelalderen i Norge. Rekonstruksjonen er blitt utført med samme materialer og teknikker som originalen, noe som var mulig fordi disse er kjent gjennom grundige undersøkelser. Originalen er utstilt i Museet i Erkebispegården, Trondheim.

 

Maleren i arbeid


De følgende sidene er laget for å vise det spennende og krevende arbeidet med rekonstruksjonen.

Arbeidet dokumenteres først og fremst gjennom fotografier. Dette medfører at sidene er "tunge" og kan være langsomme å få opp på skjermen hvis man ikke har en rask internett-tilkobling.

 

Navigering
De små skiltene under tittelområdet viser hovedkapitlene i dette nettstedet. Vi anbefaler at kapitlene leses fra venstre mot høyre.

Topptittelen vil gjennom alle sidene være en lenke tilbake til denne første siden.

     
 
 
Til toppen av siden      
  Norsk institutt for kulturminneforskning  
 
  Til NIKUs hjemmeside  

Redaktør:
Grete Gundhus

Webansvarlig:
webmaster@niku.no