Tilbake til forrige side,
ordinær visning.
Olav deler ut sølvpenger før slaget på Stiklestad
  Olav deler ut sølvpenger før slaget på Stiklestad