Tilbake til forrige side,
ordinær visning.
Evangelistsymbolene
  Løven (Markus) og engelen (Matteus)             (Markus), engelen (Matteus)</span>             (Markus), engelen (Matteus)</span>
  Ørnen (Johannes) og oksen (Lukas)