Dekor   Et middelaldermaleri blir til - Rekonstruksjon av Olavsfrontalet fra 1300-tallet
 
Olavsfrontalet Panelet Motivene Metaller og pigmenter Maleren i arbeid Resultatet Vil du vite mer?
 

Tema på denne siden:

Konstruksjon

Preparering
av panelet

Malergrunn
/ grundering

 
 
 
 

Panelet


Konstruksjon


Materialet i frontalene er som oftest furu. Alle er sammensatt av brede, liggende bord som er festet til labanker på baksiden. Panelet er så påsatt et kraftig listverk som rammer inn bildet.

Olavsfrontalets panel er i furu og måler 96,5 x 108 cm. Det består av tre bord som holdes sammen av dymlinger i fugene og er festet mot to labanker på baksiden. Panelets innramming er fire lister som er montert langs kantene på forsiden.

 

 


I tverrsnitt har rammelistene en flat og en skrå del. Den skrå vender inn mot billedflaten. I den flate delen er det skåret ut ovaler. De vertikale listene har vært forlenget slik at de opprinnelig dannet bein, og dette har vi tatt hensyn til i rekonstruksjonen.

Til feste mot labanker og rammelister er det benyttet kilte trenagler og jernspiker. Spikerne er slått inn fra både baksiden og forsiden, og spissene er bøyde. Alle naglehoder er dekket med biter av fint lerret, mens fugene er dekket med strimler av pergament.

Over: Rekonstruksjonstegning
(Universitetets Oldsaksamling)

Til høyre: Det nye panelet med bein.

 

Til toppen av siden

  Rekonstruksjonen - forsiden
Originalen - baksiden


Originalpanelets bakside viser spor etter sprett-teljing, og de to labankene holder konstruksjonen sammen. (Den brune oljemalingen er påført i nyere tid).

  Rekonstruksjonen - baksiden


Til toppen av siden

 


Det nye panelets bakside.

Preparering av panelet
   
Rekonstruksjonen - forsideriss   Rekonstruksjonen - limdrenking


Det nye panelets billedside ble innrisset på kryss og tvers med kniv for å gi best mulig feste for grunderingen, det vil si det hvite underlaget for maleriet. Slik rissing var vanlig i middelalderen.

Til toppen av siden

 


Panelet ble deretter drenket med 7% limløsning for å mette overflatens porer.

Malergrunn /grundering

   

Grunderingen på frontalet består av kritt i en løsning av animalsk lim. Den er mellom 1 og 2 mm tykk, påført i flere strøk og til slutt glattpusset.

 

Analyser har vist at grunderingen på billedsiden til slutt ble påført eggehvite. Dette isolerende laget gir en god bunn for malingen. Baksiden er overstrøket på samme måte.

Rekonstruksjonen - påføring grundering   Rekonstruksjonen - sliping grundering


På billedsiden ble det klebet lerret over naglehodene og kvaerike kvister. Deretter ble panelet grunnet med kritt i limløsning. I begynnelsen hadde denne en styrke på 7%, men ble svekket noe etter hvert for å unngå spenninger. Det ble påført hele 12 strøk på forsiden og fire på baksiden.

 


Grunderingen ble omhyggelig jevnet ut og glattpusset.

 
 
Til toppen av siden      
  Norsk institutt for kulturminneforskning  
 
  Til NIKUs hjemmeside  

Redaktør:
Grete Gundhus

Webansvarlig:
webmaster@niku.no