Dekor   Et middelaldermaleri blir til - Rekonstruksjon av Olavsfrontalet fra 1300-tallet
 
Olavsfrontalet Panelet Motivene Metaller og pigmenter Maleren i arbeid Resultatet Vil du vite mer?
 

Tema på denne siden:

Blyanttegning
og innriss

 
 
 
 
Motivene tegnes

Etter at motivet var tegnet opp på grunderingen, ble linjene risset inn med en nål slik at maleren beholdt oversikten over opptegningen under malingen. Risset på Olavsfrontalet er forholdsvis detaljert,
 
men stemmer ikke helt overens med det ferdige resultatet. Vi ser for eksempel at den skrinlagte Olav først skulle ha et liksvøp. Dette ble forkastet til fordel for lendekledet.
Rissingen på Olavsfrontalet

Til toppen av siden
 
 
 

Blyanttegning
 
Innriss

Motivene ble først tegnet opp på grunderingen med blyant. Til dette ble det brukt dias av originalen som var belyst under fotograferingen slik at rissene kom tydelig fram. Diasene ble projisert på det nye panelet, slik at vi med stor nøyaktighet kunne reprodusere originalrissene med blyanten.
 
Deretter fulgte vi blyantlinjene og utførte innrissingen med en nål.
Blyanttegning   Innriss
 
 
Til toppen av siden      
  Norsk institutt for kulturminneforskning  
 
  Til NIKUs hjemmeside  

Redaktør:
Grete Gundhus

Webansvarlig:
webmaster@niku.no