Dekor   Et middelaldermaleri blir til - Rekonstruksjon av Olavsfrontalet fra 1300-tallet
 
Olavsfrontalet Panelet Motivene Metaller og pigmenter Maleren i arbeid Resultatet Vil du vite mer?
 

Tema på denne siden:

Metallfolier

Middelalderens
pigmenter

Pigmenter
rives og blandes

 
 
 
 

Metaller og pigmenter


Metallfolier


Metallfolier ble pålagt før malerarbeidet tok til. Ovalene på rammen til Olavsfrontalet (nå overmalt) var opprinnelig belagt med tinnfolie for å illudere sølv. Foliene ble festet med lim og polert opp til høyglans med en dyretann (ulvetann var anbefalt).

Tinnfolier er ikke lenger å få, så vi benyttet folier av et lignende og mer stabilt metall, aluminium. Dette var det eneste tilfellet der det ikke lot seg gjøre å benytte de samme materialene som i originalen.

Aluminiumsfoliene ble festet til ovalene med en tyknet limløsning og senere polert. Til slutt ble grunderingen isolert med uttynnet eggehvite for å gi et jevnt sugende underlag for malingen.

 

 

  Metallfolie pålagt

Middelalderens pigmenter

   

Til Olavsfrontalet ble følgende pigmenter brukt:
Azuritt (blått basisk kopperkarbonat),
indigo (det blå ekstraktet av planten vaid),
verdigris (grønt kopperacetat),
auripigment eller orpiment (gult arsensulfid),
rå sienna (en halvtransparent, brunlig gul jordfarge), blyrødt (varmrødt blyoksid),
sinnober (høyrødt kvikksølvsulfid),
organisk rødt (laserende dyp rødt, et planteekstrakt),
hematitt (rødt jernoksid),
trekullsvart og blyhvitt (nøytralt blykarbonat).

Som fyllstoffer i malingen er det brukt kritt og beinhvitt. Analyser har vist at bindemidlet er linolje.

Til toppen av siden

  Noen av pigmentene i Olavsfrontalet
Pigmenter rives og blandes    
Pigmentet tilsettes dobbeltkokt linolje. Mengden olje varierer for hvert pigment.   Pigment og olje blandes for hånd ved å rive med en glassløper på en marmorplate. Denne prosessen er kritisk fordi enkelte pigmenter må rives mye, mens andre må rives i akkurat riktig grad for å sikre de riktige egenskapene.
Pigmenter tilsettes olje   Pigmenter blandes

Da de enkelte basisfargene var produsert, ble originalens ulike fargeblandinger laget. For å oppnå en smidig maling som egnet seg til å forme fine detaljer, ble den tilsatt noe standolje (prepolymerisert linolje).
 
Den tekniske undersøkelsen av originalen ga en god støtte ved tillagingen av fargene til rekonstruksjonen, men disse måtte også sjekkes mot fargene på originalen og i hvilken grad de hadde forandret seg i løpet av nærmere 700 år.
Fargeblandinger lages   Fargesjekking
 
 
Til toppen av siden      
  Norsk institutt for kulturminneforskning  
 
  Til NIKUs hjemmeside  

Redaktør:
Grete Gundhus

Webansvarlig:
webmaster@niku.no