Dekor   Et middelaldermaleri blir til - Rekonstruksjon av Olavsfrontalet fra 1300-tallet
 
Olavsfrontalet Panelet Motivene Metaller og pigmenter Maleren i arbeid Resultatet Vil du vite mer?
 

Tema på denne siden:

Stavkirkegaven til
Island, bokbestilling

Rekonstruksjons-
prosjektet

Om disse
Internettsidene

Litteratur

 
 
 
 
Vil du vite mer?


Stavkirkegaven til Island, bokbestilling

Boken om prosjektet "En stavkirke til Island" har mange illustrasjoner og gir en spennende og grundig innføring i utfordringene ved å skulle bygge en autentisk stavkirke i 1990-årene Tekstene er på engelsk, islandsk og norsk.

Seip, Elisabeth (red.): En stavkirke til Island koster NOK 150,- og kan bestilles her. Husk navn, adresse og antall bøker!

  Stavkirken på Island
Rekonstruksjonen av Olavsfrontalet:

Prosjektleder Terje Norsted, forsker og malerikonservator.
Medarbeidere: Treskjærer Svein Atle Wiik, Universitetet i Oslo
og malerikonservator Brit Heggenhougen, NIKU.

Om disse Internettsidene

Prosjektleder Grete Gundhus
Medarbeidere:
Elisabeth Mølbach (struktur, navigering og design)
Bjørg Pettersen (IT-rådgivning)
Terje Norsted (tekster)
Foto er ved Arve Kjersheim, Birger R. Lindstad, Anne T. Winterthun, Brit Heggenhougen og Terje Norsted.
Publisert: juli 2001

Til toppen av siden

Litteratur

Danbolt, Gunnar. 1988. Bilde som tale. St. Olavs-antemensalet i Nidarosdomen. - I: Kunst og kultur. - Oslo, s. 138-158.

Fett, Harry. 1917. Norges malerkunst i middelalderen. - Kristiania, s. 149-153.

Gunnes, Erik. 1976. Rikssamling og kristning 800-1177. – I: Knut Mykland (red.) Norges historie, bd. 2. – Oslo, s. 230-271.

Plahter, Unn. 1995. Colours and pigments used in Norwegian altar frontals. - I: Norwegian Medieval Altar Frontals and Related Material. Papers from the conference in Oslo 16-19 December 1989 (Acta ad archaeologicam et historiam artium pertinentia XI). - Roma, s. 111-126.

Plahter, Unn. 1995. Líkneskjusmíd: 14th-century instructions for painting from Iceland. – I: Norwegian Medieval Altar Frontals and Related Material. Papers from the conference in Oslo 16-19 December 1989 (Acta ad archaeologicam et historiam artium pertinentia XI). – Roma, s. 157-171.

Plahter, Unn. 1997. Alterfrontaler. – I: Kirkja og kirkjuskrud. Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen. – Reykjavík, s. 77-84.

Plahter, Unn. 1998. Frontalet fra Trondheim. En teknisk undersøkelse. – Universitetets Oldsaksamling. Upublisert rapport.

Lindblom, Andreas. 1916. La peinture gothique en Suède et en Norvège. - Stockholm, s. 154-161.

Norsted, Terje. 2000. Olavsfrontalet. – I: Elisabeth Seip (red.) En stavkirke til Island. Stafkirkja rís á Íslandi. A stave church for Iceland. - NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo: 99-107.

Sturlasson, Snorre. 1957. Kongesagaer. – Oslo, s. 210-482.

Unset, Ingvald. 1878. Et gammelt Antependiums-Maleri fra Throndhjem. - I: Ny Illustreret Tidende. - København.

White, Raymond. 1995. Analyses of Norwegian medieval paint media. A preliminary report. – I: Norwegian Medieval Altar Frontals and Related Material. Papers from the conference in Oslo 16-19 December 1989 (Acta ad archaeologicam et historiam artium pertinentia XI). – Roma, s. 128-135.

Wichstrøm, Anne. 1981. Maleriet i høymiddelalderen. - I: Norges kunsthistorie. Bind 2. - Oslo, s. 252-314.

Wiik, Svein A. 1995. Líkneskjusmid. Medieval polychrome technique in Iceland. – I: Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung. 9. årg, hefte 2, s. 327-336.

 

 
 
Til toppen av siden      
  Norsk institutt for kulturminneforskning  
 
  Til NIKUs hjemmeside  

Redaktør:
Grete Gundhus

Webansvarlig:
webmaster@niku.no